Rozliczanie czasu pracy kierowców

Kierowcy jadącemu w delegację przysługuje dieta za czas podróży służbowej. Każda podróż służbowa kierowców musi zostać rozliczona. Na rozliczenie delegacji składa się: rozliczenie diety kierowcy oraz rozliczenie noclegów kierowcy (jeżeli kierowca nocował w czasie podróży służbowej). Rozliczenie delegacji pracownika następuje […]