Miękka i twarda skuteczna windykacja

W znacznej części przypadków skuteczna windykacja wymaga stosowania zarówno miękkich, jak i twardych środków postępowania.

Skuteczna windykacja nie musi być agresywna

skuteczna windykacjaZ naszego punktu widzenia najlepszy scenariusz jest taki, że już na samym początku działania windykatora odzyskujemy dług, dzięki czemu zdarza się nawet, że zwrot kosztów windykacji nie jest konieczny, gdyż koszty te nie zdążyły osiągnąć wymaganej prawem kwoty, która uprawnia nas do wystąpienia o taki zwrot. Do miękkiej windykacji można zaliczyć przede wszystkim działania polegające na wysyłaniu dłużnikowi komunikatów wzywających go do zapłaty. W ramach tych działań windykatorzy mogą również informować dłużnika o możliwych konsekwencjach dalszej zwłoki w zakresie spłaty jego zobowiązań wobec klienta. Do takich konsekwencji możemy dla przykładu zaliczyć przekazanie danych dłużnika do któregoś z biur informacji gospodarczej, na skutek czego dana osoba zostanie umieszczona w oficjalnym rejestrze dłużników. W wielu przypadkach wysyłane monity zawierają także wzmiankę o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową. Ważne jest aby wszelkie działania poprzedził wywiad gospodarczy dostarczający windykatorowi informacji o stanie faktycznym dłużnika. Dotyczy to szczególnie osób, które zalegają z uregulowaniem należności przez dłuższy czas. W takich przypadkach warto ustalić przyczynę tych problemów. W razie braku skuteczności metod miękkich firmy windykacyjne sięgają po bardziej zdecydowane środki, które kategoryzowane są jako twarda windykacja, która wiąże się najczęściej z wejściem na drogę sądową. Tego typu działania w dalszej perspektywie w grę wchodzi również postępowanie egzekucyjne czy nawet karne. Nie należy jednak mylić metod twardej i miękkiej windykacji z metodami legalnymi i nielegalnymi. Bez względu na charakter podjętych działań muszą być one zgodne z obowiązującym prawem. Warto przy okazji podkreślić, że w przypadku wielu firm, dla których jednym z obszarów działania jest skuteczna windykacja cennik nie ma sztywnego charakteru. Wynagrodzenie stanowi najczęściej pewien procent od odzyskanej kwoty.

W tym kontekście to czy stosujemy twardą czy też miękką windykacje nie ma takiego znaczenia, gdyż najważniejszą determinantą jest wysokość odzyskanej kwoty.