Rozliczanie czasu pracy kierowców

Kierowcy jadącemu w delegację przysługuje dieta za czas podróży służbowej. Każda podróż służbowa kierowców musi zostać rozliczona. Na rozliczenie delegacji składa się: rozliczenie diety kierowcy oraz rozliczenie noclegów kierowcy (jeżeli kierowca nocował w czasie podróży służbowej). Rozliczenie delegacji pracownika następuje po ewidencji wszystkich kosztów.

Delegacja i jej rozliczenie

rozliczanie delegacji kierowcówDelegację rozlicza się do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kierowca był w delegacji. Rozliczenie delegacji nie powinno odbywać się w dniu dziesiątego każdego miesiąca wraz z wypłatą wynagrodzeń, nie ma jednak żadnego ustawowego zakazu rozliczania delegacji wraz z rozliczaniem wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o rozliczanie delegacji kierowców trzeba najpierw określić, czy dana podróż była delegacją, czy nie. Kierowcy wykonują bowiem swoją pracę za kółkiem, i dla nich podróż jest to stałe wykonywanie obowiązków zawodowych. Delegacja dla kierowcy to podróż w miejsce inne niż określone w umowie o pracę, jaką kierowca zawarł z pracodawcą. Jest to interpretacja zgodna z polskim prawem. Kierowcy, tak jak każda inna grupa zawodowa w Polsce, w umowie o pracę ma ściśle określone miejsce wykonywania pracy. Do czasu pracy kierowcy w delegacji zalicza się między innymi: czas jazdy, czas rozładunku i załadunku towaru, czas spędzony na utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym. Kierowca rozpoczyna i kończy podróż służbową w innych godzinach niż przyjazd i wyjazd z dwóch punktów podróży. 

Kierowcy za każdy dzień podróży służbowej przysługuje dieta na wyżywienie w wysokości 30 złotych dziennie. Przy rozliczeniu diet kierowcy trzeba pamiętać, że nawet w przypadku gdy pracodawca zapewnia kierowcy całodzienne wyżywienie musi mu wypłacać dietę w wysokości 25% całodobowej diety. Ten przepis dotyczy nie tylko kierowców, ale także innych grup zawodowych.